Ahi Evran-ı Veli Kimdir?

Üniversitemize ismini veren, Ahilik Teşkilatının Kurucusu Ahi Evran-ı Veli 1171 yılında  Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında 92 yaşında Kırşehir’de vefat etmiştir. Bir rivayete göre "evran" ismini herkesin korktuğu büyük bir yılandan almıştır. Yılanın onu görünce sakinleştiği ve itâat ettiği söylenir. Ahi Evran’ın asıl mesleği deri işleme sanatı olan debbağlıktır. Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen zanaatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Ahi Evran, ahlaki ve sosyal kurallarla dayanışmayı sağlayarak ekonomik hayatı canlandırmış Ahi Teşkilatını kurarak bütün Anadolu’ya yaymıştır. Ayrıca Kırşehir'de Ahi Evran’ın ismini taşıyan bir külliye bulunmaktadır.

 


Copyright © BAUM 2015